Ekonomická fakulta
Úvod > Ponuka >

Súťaž SmartDeal

SmartDeal je jedinečná súťaž pre tých najinteligentnejších študentov z univerzít na Slovensku, Českej republiky a Poľska. Pre tých najšikovnejších sú pripravené štedré odmeny, ktoré zahŕňajú finančnú odmenu 6 000 EUR, pracovnú ponuku a osobný pohovor s jedným z partnerov Penta Investments.

Touto súťažou poskytuje Penta príležitosť tým najšikovnejším študentom ovplyvniť svoju profesionálnu budúcnosť.
Súčasťou súťaže sú kategórie M&A Challenge (Fúzie a Akvizície) a Estate Challenge (Realitný development). Súťaž je rozdelená do dvoch kôl v oboch kategóriách:

  1. kolo: pozostáva z online testu
  2. kolo: pozostáva zo spracovania prípadovej štúdie a jej následnej prezentácie pred hodnotiacou komisiou, ktorá pozostáva z investičných manažérov Penta Investments a členov predstavenstva

Nové kolo súťaže začne na jeseň 2017. O všetkom budete informovaný na tejto stránke.
Pre viac informácií kliknite na webovú stránku SmartDeal.eu


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 21. 2. 2017 | Aktualizoval: Administrátor