Úvod > Ponuka >

Súťaž SmartDeal

SmartDeal je jedinečná súťaž pre tých najinteligentnejších študentov z univerzít na Slovensku, Českej republiky a Poľska. Pre tých najšikovnejších sú pripravené štedré odmeny, ktoré zahŕňajú finančnú odmenu 6 000 EUR, pracovnú ponuku a osobný pohovor s jedným z partnerov Penta Investments.

Touto súťažou poskytuje Penta príležitosť tým najšikovnejším študentom ovplyvniť svoju profesionálnu budúcnosť.
Súčasťou súťaže sú kategórie M&A Challenge (Fúzie a Akvizície) a Estate Challenge (Realitný development). Súťaž je rozdelená do dvoch kôl v oboch kategóriách:

  1. kolo: pozostáva z online testu
  2. kolo: pozostáva zo spracovania prípadovej štúdie a jej následnej prezentácie pred hodnotiacou komisiou, ktorá pozostáva z investičných manažérov Penta Investments a členov predstavenstva

Tento rok máte možnosť registrovať sa do 15. októbra 2017. Prvé kolo súťaže je naplánované na 28. októbra 2017 online prostredníctvom internetu.
Pre viac informácií kliknite na webovú stránku SmartDeal.eu


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 13. 11. 2017 | Aktualizoval: Administrátor