Ekonomická fakulta

Rozvrh LS 2016_17

V priloženom súbore sa nachádza rozvrh konzultácií doktorandského štúdia v letnom semestri 2016/2017.

Prípadné zmeny budú včas zverejnené.

ROZVRH DOKTORANDSKEHO STUDIA LS 2016-2017.xls (21. 2. 2017 13:49:54)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 2. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela