Ekonomická fakulta

Popradský deň literatúry

Iniciátorkou a hlavnou koordinátorkou Popradského dňa literatúry je Ing. Lucia Bartková, PhD. z Inštitútu manažérskych systémov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ktorý v Poprade pôsobí už 25 rokov. Ide o "čitateľský maratón", pri príležitosti marca - mesiaca knihy, v rámci ktorého prebieha počas jedného dňa viacero čítaní na rôznych miestach v meste Poprad.

Viac informácií na: https://www.facebook.com/PPliteratura/

  


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica