Vedecké semináre Imricha Karvaša

Aktuálne otázky centrálneho bankovníctva

Guvernér Národnej banky Slovenska, pán Jozef Makúch, prijal pozvanie na vystúpenie s prednáškou v rámci Vedeckých seminárov Imricha Karvaša (VSIK). Prednáška bude venovaná aktuálnym otázkam centrálneho bankovníctva.

Cieľom prednášky je priblížiť najaktuálnejšie témy z oboch oblastí centrálneho bankovníctva, z oblasti menovej politiky i regulácie finančného trhu.

http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=84&aid=1290


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Ščerba Kamil