GB -stáže rozličné miesta platené

 

Stáže vo Veľkej Británii

1. http://www.placement-uk.com/ops/job-NEW.php?id=1978&job=Business-Administration

2. http://www.placement-uk.com/ops/job-NEW.php?id=1969&job=IT-Sales-Agent

3. http://www.placement-uk.com/ops/job-NEW.php?id=1965&job=Marketing-Executive

4. http://www.placement-uk.com/ops/job-NEW.php?id=1959&job=Reservations-Team-Member

5. http://www.placement-uk.com/ops/job-NEW.php?id=1973&job=Activity-Instructor

6. http://www.placement-uk.com/ops/job-NEW.php?id=1960&job=Project-Development-Assistant-%E2%80%93-Fashion-&-Textiles-

 

mail to:

placement-uk.com@mail51.suw13.rsgsv.net

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 22. 3. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana