Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Záujemcovia o PhD štúdium

Vážení potenciálni záujemcovia o doktorandské štúdium,

chceli by sme Vás touto cestou oboznámiť s možnosťou získania bližších infornácii o III. stupni (doktorandského) štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Dňa 25. apríla 2019 sa pre Vás uskutoční neformálny Deň otvorených dverí, na ktorom sa môžete dozvedieť dôležité informácie o III. stupni štúdia a budete mať taktiež možnosť pýtať sa na akékoľvek otázky s ním spojené. Udalosť Dňa otvorených dverí bude spojená s konaním sa doktorandskej konferencie Scientia Iuventa 2019, na ktorej ste všetci srdečne vítaní.

 

Program:

08:00 - 09:00 - Registrácia

09:00 - 11:30 - Plenárne zasadnutie konferencie Scientia Iuventa

11:30 - 12:30 - Prestávka

12:30 - 13:15 - Prezentácia doktorandského štúdia a zodpovedanie otázok uchádzačov

13:15 - 14:00 - Diskusia so študentmi a absolventmi doktorandského štúdia v Centre rozvoja doktorandov


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 10. 2018 | Aktualizoval: Petra Cisková