Úvod > Veda a výskum > Centrum rozvoja doktorandov >

Záujemcovia o PhD štúdium

Vážení potenciálni záujemcovia o doktorandské štúdium,

chceli by sme Vás touto cestou oboznámiť s možnosťou získania bližších infornácii o III. stupni (doktorandského) štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Dňa 20. apríla 2017 sa pre Vás uskutoční neformálny Deň otvorených dverí, na ktorom sa môžete dozvedieť dôležité informácie o III. stupni štúdia a budete mať taktiež možnosť pýtať sa na akékoľvek otázky s ním spojené.

Po informáciach od prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť doc. Ing. Vladimíra Úradnička, Ph.D, si môžete pozrieť priestory Centra rozvoja doktorandov, pričom na Vaše ďalšie otázky Vám budú pripravení odpovedať niektorí zo súčasných študentov doktorandského štúdia. Udalosť Dňa otvorených dverí bude spojená s konaním sa doktorandskej konferencie Scientia Iuventa 2017, na ktorej ste všetci srdečne vítaní.

 

Program:

08:00 - 09:00 - Registrácia

09:00 - 11:30 - Plenárne zasadnutie konferencie Scientia Iuventa v Aule rotunde

11:30 - 12:30 - Prestávka

12:30 - 13:15 - Prezentácia doktorandského štúdia a zodpovedanie otázok uchádzačov

13:15 - 14:00 - Diskusia so študentmi a absolventmi doktorandského štúdia v Centre rozvoja doktorandov


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 4. 2017 | Aktualizoval: Martin Kiaba