FINAC

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela a Univerzita v Belehrade, Srbsko spolupracujú na projekte FINAC - Financial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k vyššej kvalite rozpočtovania, riadenia financií, účtovníctva a kontroly v albánskej a srbskej verejnej správe. Tento cieľ sa dosiahne splnením špecifických cieľov:

 • Projektovanie a rozvoj troch nových magisterských študijných programov v Srbsku a dvoch nových magisterských študijných programov v Albánsku v oblasti finančného riadenia, účtovníctva a kontrolingu na posilnenie budovania kapacít verejnej správy v Albánsku a Srbsku.
 • Poskytovanie školení na vysokých školách / inštitúciách pre zamestnancov verejnej správy v Srbsku.
 • Modernizácia jedného magisterského študijného programu v oblasti riadenia verejných financií v Srbsku.

Projekt pozostáva z viacerých akivít, rozdelených do pracovných balíčkov:

 • WP.1. Current capacity of public administration employees (Súčasná kapacita zamestnancov verejnej správy)
 • WP.2. Knowledge exchange at the EU partner institutions (Výmena znalostí s partnerskými inštitúciami z EU)
 • WP.3. Developed master degree programmes (Vývoj vzdelávacích progamov na inžinierskom stupni štúdia)
 • WP.4. Implemented master degree programmes (Implementácia vzdelávacích progamov na inžinierskom stupni štúdia)
 • WP.5. Short term trainings at university centre/institute (Krátkodobé vzdelávania v univerzitných centrách a inštitútoch)
 • WP. 6. Project quality control & monitoring (Kontrola kvality pojektu a monitoring)
 • WP. 7. Project dissemination & exploitation (Diseminácia a využitie výstupov projektu)
 • WP. 8. Project management (Projektový manažment)

Za Ekonomickú fakultu UMB sú zapojení doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD. (hlavná riešiteľka), prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD., prof. Ing. Juraj Nemec, CSc., Ing. Marián Holúbek, Ing. Nikoleta Muthová a Ing. Nikola Štefanišinová.

V dňoch 3.-7.12.2017 pracovníci Ekonomickej fakulty pripravili študijný pobyt pre takmer 40 účastníkov projektu zo Srbska, Chorvátska, Albánska, Talianska a Českej republiky. Okrem odbornej časti - prednášok a diskusií, boli účastníci milo prekvapení na spoločnej večeri vystúpením Univerzitného folklórneho súboru Mladosť. Fotky z podujatia sú v galérii.

 Viac informácií o projekte možno nájsť na webovej stránke finac.org.rs a v priložených newslettroch.

 

Newsletter 10 - October 2019.pdf (11. 10. 2019 11:40:43)
Newsletter No.9.pdf (26. 6. 2019 10:47:02)
Newsletter # 8.pdf (25. 1. 2019 9:56:32)
Newsletter 7.pdf (25. 7. 2018 10:56:53)
Newsletter 6.pdf (9. 3. 2018 13:53:49)
Newsletter No. 5.pdf (18. 1. 2018 10:04:45)
FINAC - ERASMUS-NEWSLETTER #4.pdf (19. 10. 2017 9:34:53)
FINAC newsletter 3.pdf (4. 7. 2017 17:40:34)
Newsletter no. 2.pdf (8. 5. 2017 16:56:11)
Newsletter_1.pdf (8. 5. 2017 16:56:01)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária