Ekonomická fakulta

FINAC

Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela a Univerzita v Belehrade, Srbsko spolupracujú na projekte FINAC - Financial management, Accounting and Controlling curricula development for capacity building of public administration.

Newsletter no. 2.pdf (8. 5. 2017 16:56:11)
Newsletter_1.pdf (8. 5. 2017 16:56:01)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária