Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ZÁPIS na AR 2020/2021 a vyhodnotenie predzápisu

 

Vážené študentky, vážení študenti,

 

v termíne od 18. mája 2020 do 12. júla 2020

prebieha

 

ZÁPIS študentov na akademický rok 2020/2021.

 

 

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 5. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia