Pre študentov

Táto stránka je venovaná súčasným študentom navštevujúcicm jeden z troch stupňov vysokoškolského štúdia zastrešovaných Katedrov financií a účtovníctva.

 

 

 

 

 

Prehľad ročníkových učiteľov pre študijný program Financie, bankovníctvo a investovanie

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Bakalárske štúdium

Ing. Kamil Ščerba

Ing. Janka Grofčíková, PhD.

Ing. Ján Huňady, PhD.     

Inžinierske štúdium

Ing. Ľubomír Pintér, PhD.

Ing. Katarína Izáková, PhD.

 

 

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Administrátor KFÚ