Inžiniersky stupeň štúdia

Pre absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Financie, bankovníctvo a investovanie je potrebné získať minimálne 120 kreditov v štandardnej dĺžke štúdia. Pre úspešné zvládnutie štúdia musí študent úspšne absolvovať všetky povinné predmety študijného programu (74 kreditov), povinne voliteľné predmety zo zvolenej špecializácie (30 kreditov) a vybrané voliteľné predmety (16 kreditov).

Študijný plán pre inžiniersky stupeň (SJ) (25. 5. 2017 21:49:00)
Študijný plán pre inžiniersky stupeň (EN) (25. 5. 2017 21:48:50)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Ščerba Kamil