Študentská vedecká aktivita

Milí študenti,

každoročne je tu pre Vás možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia študentských vedeckých prác Študentskej vedeckej aktivity (ŠVA). Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce. ŠVA je vhodnou príležitosťou ako ukázať svoj potenciál a ďalej rozvíjať svoje schopnosti. Okrem toho účastníci s najlepšími prácami budú za svoju snahu finančne odmenení.

Témy prác spolu s menami vedúcich budú uvedené na stránke katedry.

V prípade vlastného návrhu tému práce kontaktujte prosím vopred potenciálneho vedúceho práce. Následne je potrebné názov práce a meno spracovateľa nahlásiť emailom na: jan.hunady@umb.sk (prípadne osobne).

Členovia Katedry financií a účtovníctva Vám držia palce a prajú veľa úspechov.

Pre viac informácií kliknite na: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=376

 

Témy ŠVA 2017.pdf (25. 5. 2017 16:04:53)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Ščerba Kamil