Ekonomická fakulta

Bakalárske štúdium

Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade ponúka výučbu predmetov v akreditovanom študijnom programe Manažment na bakalárskom stupni v piatich kľúčových oblastiach: manažment, marketing, ľudské zdroje, ekonomika podniku a manažment výroby.

Viac informácií o podávaní prihlášok na akreditovaný odbor Manažment na bakalárskom stupni na Inštitúte manažérskych systémov v Poprade sa nachádza v sekcii "Uchádzač" => "Bakalárske štúdium".

  


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Bartková Lucia