Zaradenie na bakalársku štátnu skúšku - jún 2018

Zaradenie študentov na bakalársku štátnu skúšku v mesiaci jún 2018 je zverejnené v priložených súboroch, na internetových stránkach jednotlivých smerových katedier ako aj v AiS2:

CESTOVNÝ RUCH

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU a EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU v anglickom jazyku

MANAŽMENT

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

VEREJNÁ EKONOMIKA A MANAŽMENT a VEREJNÁ EKONOMIKA A SLUŽBY

TERITORIÁLNY MANAŽMENT


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 6. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia