Zaradenie na bakalársku štátnu skúšku - jún 2017

Zaradenie študentov na bakalársku štátnu skúšku v mesiaci jún 2017 je zverejnené v priložených súboroch, na internetových stránkach jednotlivých smerových katedier ako aj v AIS2:

CESTOVNÝ RUCH

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

MANAŽMENT

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE

VEREJNÁ EKONOMIKA A MANAŽMENT a VEREJNÁ EKONOMIKA A SLUŽBY

TERITORIÁLNY MANAŽMENT a REGIONÁLNY ROZVOJ A VEREJNÁ SPRÁVA


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 6. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia