Úvod > Ponuka >

Intenzívny jazykový kurz francúzštiny

Ponúkame vám dva týdne intenzívneho jazykového kurzu francúzštiny na zlepšenie alebo potvrdenie vyšej úrovne ovládania FJ pred začiatkom VŠ štúdia.

Kurz vedený kvalifikovaným rodeným hovoriacim vám umožní postupne a bez stresu vstúpiť na univerzitnú pôdu ešte pred oficiálnym začiatkom akademického roka.

Trvanie kurzu: od 5. do 14. 9. 2017

Viac informácií nájdete v prílohe.

Intenzívny jazykový kurz 2017 (6. 7. 2017 10:02:17)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 10. 7. 2017 | Aktualizoval: Administrátor