ZARADENIE študentov na štátnu skúšku - august 2019

Štátne skúšky pre jednotlivé študijné programy sa uskutočnia:

1. Bakalárska štátna skúška
- cestovný ruch - 19. až 20. augusta 2019
- ekonomika a manažment podniku (EMP a BEM) - 19. až 21. augusta 2019
- manažment s miestom štúdia v Poprade - 19. augusta 2019
- financie, bankovníctvo a investovanie - 20. augusta 2019
- teritoriálny manažment - 20. augusta 2019
- verejná ekonomika a manažment - 20. augusta 2019

2. Inžinierska štátna skúška
- ekonomika a riadenie cestovného ruchu - 19. a 20. augusta 2019
- ekonomika a manažment podniku (MMP, MMB a EMMSP časť BB) - 19. až 21. augusta 2019
- podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade - 19. augusta 2019
- financie, bankovníctvo a investovanie - 19. augusta 2019
- teritoriálne štúdiá - 20. augusta 2019
- ekonomika verejného sektora - 20. augusta 2019

Presné zaradenie a harmonogramy budú postupne zverejňované na tejto stránke, v AIS a na stránkach smerových katedier.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 8. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia