ZARADENIE študentov na štátnu skúšku - august 2017

Štátne skúšky pre jednotlivé študijné programy sa uskutočnia:

1. Bakalárska štátna skúška
- cestovný ruch - 21. až 23. augusta 2017
- ekonomika a manažment podniku (EMP a BEM) - 23. a 24. augusta 2017
- manažment - 24. augusta 2017
- financie, bankovníctvo a investovanie - 24. augusta 2017
- teritoriálny manažment - 21. augusta 2017
- verejná ekonomika a manažment - 23. augusta 2017

2. Inžinierska štátna skúška
- cestovný ruch (ERCR a EPCR) - 21. a 23. augusta 2017
- ekonomika a manažment podniku (MMP, MMB a EMMSP časť BB) - 23. a 24. augusta 2017
- ekonomika a manažment podniku (EMMSP časť IMS) - 24. augusta 2017
- financie, bankovníctvo a investovanie - 23. a 24. augusta 2017
- teritoriálne štúdiá a ekonomika a správa území - 21. augusta 2017
- ekonomika verejného sektora (ekonomika verejných služieb) - 21. augusta 2017

Presné zaradenie a harmonogramy budú postupne zverejňované na tejto stránke, v AIS a na stránkach smerových katedier.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 10. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia