Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Rozhodnutie prijímacej komisie zo dňa 17-6-2019

 

Vážení uchádzači,

V priložených súboroch nájdete zverejnené:


1. Rozhodnutie prijímacej komisie zo dňa 17-06-2019

2. Výsledky prijímacej skúšky na inžinierske štúdium

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 17. 6. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia