Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Úvodné sústredenie pre 1 rok DENNÉHO BC štúdia

 

 ÚVODNÉ SÚSTREDENIE ŠTUDENTOV 1. ROKU

DENNÉHO BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

 

Milé študentky, milí študenti,

 

ako ste boli informovaní na zápise na štúdium,

dňa 12. septembra 2017 (utorok) o 9,00 hod. sa

v Aule Rotunde
(EF UMB nová budova, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica)

uskutoční

ÚVODNÉ SÚSTREDENIE ŠTUDENTOV ZAPÍSANÝCH DO 1. ROKU DENNÉHO BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA.


V rámci sústredenia Vám poskytneme základné informácie o štúdiu na vysokej škole, rozdieloch medzi štúdiom na strednej a vysokej škole, priblížime Vám vybrané časti Študijného poriadku fakulty, bližšie Vám predstavíme akademický informačný systém AIS2 a prácu s ním (prihlasovanie na rozvrh, prihlasovanie na skúšky atď.), odprezentujeme Vám sociálne a motivačné štipendiá a zároveň sa zoznámite so svojou smerovou katedrou.

Sústredenie Vám pomôže zorientovať sa na začiatku Vášho vysokoškolského štúdia na fakulte.

Veríme, že sa stretnutie zúčastníte a tešíme sa na Vás

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia