Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ROZVRH na ZIMNÝ sem. 2017/2018 - EXTERNÉ

 

MIESTO ŠTÚDIA BANSKÁ BYSTRICA

Výučba na externom bakalárskom a inžinierskom štúdiu - miesto štúdia Banská Bystrica, začína 29. septembra 2017.

BC štúdium - rozvrh sa postupne nahadzuje do AIS - bude zverejnený v priebehu 19-9-2017

ING štúdium - rozvrh je nahodený a prístupný v AIS

BC EXTERNÉ - otvorenie PVP v AR 2017/2018 (bude doplnený oznam pre študentov 3. roku BC štúdia)

BC EXTERNÉ - otvorenie VP v AR 2017/2018

ING EXTERNÉ - otvorený blok PVP Manažment MaSP

ING EXTERNÉ - otvorenie VP v AR 2017/2018


Rozvrh si vie študent pozrieť cez AIS - ROZVRHY HODÍN (ponuka vľavo na hlavnej stránke po prihlásení v novom zobrazení) - zobraziť rozvrh pre svoj študijný program (nie pre svoju osobu)

Študenti sa budú prihlasovať na rozvrh cez AIS od 21. 09. 2017 do 15. 10. 2017.

Manuál prihlasovania na rozvrh

Poznámka: Rozvrh externého štúdia je pevne stanovený. Ak je predmet osadený vo viacerých termínoch, študent sa zúčastňuje všetkých osadených prednášok, nevyberá si len jeden z osadených termínov.
Na rozvrh sa prihlasuje študent externého štúdia z dôvodu, aby mal vyučujúci prehľad, koľko študentov sa výučby daného predmetu v daný deň zúčastní. Študenti externého štúdia sa môžu zúčastniť výučby aj v prípade, že sa na daný predmet na rozvrh neprihlásili.
Výučba na externom štúdiu nie je povinná, avšak odporúčame študentom zúčastniť sa ponúkanej výučby.

 

MIESTO ŠTÚDIA POPRAD

BC štúdium - rozvrh je zverejnený v AIS.

ING štúdium - rozvrh je zverejnený v AIS. Výučba začína 29. septembra 2017

OTVORENIE PVP a VP BC a ING externé

Rozvrh si vie študent pozrieť cez AIS - ROZVRHY HODÍN (ponuka vľavo na hlavnej stránke po prihlásení v novom zobrazení) - zobraziť rozvrh pre svoj študijný program (nie pre svoju osobu)

Študenti sa budú prihlasovať na rozvrh cez AIS od 21. 09. 2017 do 15. 10. 2017. 

Manuál prihlasovania na rozvrh

Poznámka: Rozvrh externého štúdia je pevne stanovený. Ak je predmet osadený vo viacerých termínoch, študent sa zúčastňuje všetkých osadených prednášok, nevyberá si len jeden z osadených termínov.
Na rozvrh sa prihlasuje študent externého štúdia z dôvodu, aby mal vyučujúci prehľad, koľko študentov sa výučby daného predmetu v daný deň zúčastní. Študenti externého štúdia sa môžu zúčastniť výučby aj v prípade, že sa na daný predmet na rozvrh neprihlásili.
Výučba na externom štúdiu nie je povinná, avšak odporúčame študentom zúčastniť sa ponúkanej výučby.

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 1. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia