EDUTUS UNIVERSITY Budapešť

Spolupráca Ekonomickej fakulty UMB s EDUTUS UNIVERSITY v Maďarsku začala v roku 2010. Viacero vedeckých a pedagogických zamestnancov EF UMB sa zúčastnilo konferencií organizovaných EDUTUS UNIVERSITY a publikovalo vo vedeckom časopise, ktorý táto vysoká škola vydáva. Podobne zamestnanci a partneri EDUTUS UNIVERSITY sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie AMSE a študenti EDUTUS úspešne reprezentovali svoju Alma Mater na Študentskej vedeckej aktivite, ktorú organizue EF UMB.

EDUTUS UNIVERSITY každoročne v Budapešti organizuje International Week, na ktorý si pozýva pedagógov a študentov z celej Európy. Študenti majú možnosť absolvovať zaujímavý kurz, kultúrny a spoločenský program, spoznať 2 miliónovú metropolu Maďarska a hlavne nadviazať kontakty so študentmi z celej Európy (tradične Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Grécko, Dánsko, Slovinsko, Turecko...). Pedagogickí a vedeckí pracovníci majú možnosť nadviazať kontakty so zástupcami viacerých európskych vzdelávacích inštitúcií.

V Univerzitnom spravodajcovi 2/2018 s.12, 2/2017 s.28 a 5/2011 s.23. nájdete info od študentov, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich ročníkov.

International Week Practical Info - 2019.pdf (14. 1. 2019 17:56:07)
2017_2_spravodajca_umb.pdf (20. 10. 2017 13:04:42)
2011_5_spravodajca_umb.pdf (20. 10. 2017 13:00:23)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Administrátor