Úvod > Uchádzač >

Bakalárske štúdium


V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2020/2021

 

2. kolo na podávanie prihlášok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UMB - od 1. júna 2020 do 21. júna 2020

2. kolo na podávanie prihlášok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na EF UMB - informácia v ANGLICKOM jazyku


.
Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2020/2021 - upravené

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2020/2021 (v anglickom jazyku) - upravené

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2020/2021 (v ruskom jazyku) - upravené

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 5. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia