Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Bakalárske štúdium


V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2018/2019.

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2018/2019

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2018/2019 (v anglickom jazyku)


Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2018/2019

Fakulta
Študijný program
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Dĺžka štúdia
Miesto štúdia
Plán prijatia
EF
cestovný ruch
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF
ekonomika a manažment podniku
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
30
EF
financie, bankovníctvo a investovanie
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF

manažment

denná Bc. 3 Poprad 40
EF
teritoriálny manažment
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
30
EF
verejná ekonomika a manažment
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
30
Spolu Bc. denné
430
EF
ekonomika a manažment podniku
externá
Bc.
4
Banská Bystrica
40
EF

manažment

externá Bc. 4 Poprad 30
Spolu Bc. externé
70Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul bakalár (v skratke Bc.).


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica