Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Bakalárske štúdium

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018.

Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2017/2018

Fakulta
Študijný program
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Dĺžka štúdia
Miesto štúdia
Plán prijatia
EF
Cestovný ruch
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF
Ekonomika a manažment podniku
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF
Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
30
EF
Financie, bankovníctvo a investovanie
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF

Manažment

denná Bc. 3 Poprad 40
EF
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
30
EF
denná
Bc.
3
Banská Bystrica
30
Spolu Bc. denné
430
EF
Ekonomika a manažment podniku
externá
Bc.
4
Banská Bystrica
40
EF

Manažment

externá Bc. 4 Poprad 30
EF
Financie, bankovníctvo a investovanie
externá
Bc.
4
Banská Bystrica
20
Spolu Bc. externé
90


 

Absolventi získajú prvý stupeň vysokoškolského vzdelania – akademický titul bakalár (Bc.).

EF_UMB_Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2017_2018_v_AJ.pdf (20. 9. 2016 7:42:53)
EF_UMB_Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2017_2018_v_SJ.pdf (20. 9. 2016 7:42:49)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 2. 2017 | Aktualizoval: Administrátor