Úvod > Uchádzač >

Bakalárske štúdium


V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2020/2021

.
Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2020/2021

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2020/2021 (v anglickom jazyku)

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 11. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia