Úvod > Uchádzač >

Inžinierske štúdium

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 1361/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2018/2019.

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2018/2019

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2018/2019 (v anglickom jazyku)


Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2018/2019

 

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

EF

ekonomika a riadenie cestovného ruchu

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

80

EF

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

100

EF

marketingový manažment podniku

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

40

EF

marketingový manažment podniku v anglickom jazyku

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

30

EF

financie, bankovníctvo a investovanie

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

100

EF

financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

20

EF

teritoriálne štúdia

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

30

EF

ekonomika verejného sektora

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

30

EF podnikové manažérske systémy denná Ing. 2 Poprad 30

Spolu Ing. denné

460

EF

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

externá

Ing.

3

Banská Bystrica

60

EF podnikové manažérske systémy externá Ing. 3 Poprad 30

Spolu Ing. externé

90

 

 

Absolventi inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 3. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia