Úvod > Uchádzač >

Inžinierske štúdium

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 1361/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2019/2020.

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2019/2020

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2019/2020 (v anglickom jazyku)

 

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ponúkané fakultou v akademickom roku 2019/2020


Doležité termíny

Poplatky

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Podmienky prijatia na druhý stupeň štúdia

Okruhy otázok na inžinierske štúdium


Pre uchádzačov so špecifickými potrebami

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 10. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia