Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Inžinierske štúdium

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 1361/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018.


Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2017/2018

Fakulta
Študijný program
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Dĺžka štúdia
Miesto štúdia
Plán prijatia
EF
Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
80
EF
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
100
EF
Marketingový manažment podniku
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
40
EF
Marketingový manažment podniku v anglickom jazyku
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
30
EF
Financie, bankovníctvo a investovanie
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
100
EF
Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
20
EF
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
30
EF
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
30
Spolu Ing. denné
430
EF
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
externá
Ing.
3
Banská Bystrica
80
Spolu Ing. externé
80
 

 

Absolventi získajú druhý stupeň vysokoškolského vzdelania – akademický titul inžinier (Ing.).

 

EF_UMB_Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2017_2018_v_SJ.pdf (26. 9. 2016 8:59:04)
EF_UMB_Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2017_2018_v_AJ.pdf (26. 9. 2016 8:59:00)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 1. 2017 | Aktualizoval: Administrátor