Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač >

Inžinierske štúdium

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 1361/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2018/2019.

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2018/2019

Možnosti a podmienky prijatia na EF UMB v akademickom roku 2018/2019 (v anglickom jazyku)

Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2018/2019

Fakulta
Študijný program
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Dĺžka štúdia
Miesto štúdia
Plán prijatia
EF
ekonomika a riadenie cestovného ruchu
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
80
EF
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
100
EF
marketingový manažment podniku
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
40
EF
marketingový manažment podniku v anglickom jazyku
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
30
EF
financie, bankovníctvo a investovanie
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
100
EF
financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
20
EF
teritoriálne štúdia
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
30
EF
ekonomika verejného sektora
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
30
EF podnikové manažérske systémy denná Ing. 2 Poprad 30
Spolu Ing. denné
460
EF
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
externá
Ing.
3
Banská Bystrica
60
EF podnikové manažérske systémy externá Ing. 3 Poprad 30
Spolu Ing. externé
90
 

 

Absolventi získajú druhý stupeň vysokoškolského vzdelania – akademický titul inžinier (Ing.).

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica