Rozvrh ZS 2017_2018

V priloženom súbore sa nachádza rozvrh doktorandského štúdia na zimný semester 2017/2018.

Prípadné zmeny v rozvrhu budú včas zverejnené.

ROZVRH DOKTORANDSKEHO STUDIA ZS 2017-2018.xls (16. 10. 2017 9:20:20)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 10. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela