Rozvrh LS 2017_2018

V priloženom súbore sa nachádza rozvrh doktorandského štúdia na letný semester 2017/2018.

Prípadné zmeny v rozvrhu budú včas zverejnené.

Z dôvodu rektorského voľna dňa 9. 3. 2018 sa výučba presúva na deň 23. 3. 2018.

 

ROZVRH DOKTORANDSKEHO STUDIA LS 2017-2018.xls (31. 1. 2018 9:24:49)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 3. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela