Úvod > Študent >

Bakalárske a inžinierske štúdium

Študijné programy akreditované po 01. 01. 2013

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY v AR 2017/2018

 

INŽNIERSKE ŠTÚDIUM

AKREDITOVANÉ INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY v AR 2017/2018

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 11. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia