Úvod > Študent >

Bakalárske a inžinierske štúdium

Študijné programy akreditované po 01. 01. 2013

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

AKREDITOVANÉ BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY v AR 2018/2019

 

INŽNIERSKE ŠTÚDIUM

AKREDITOVANÉ INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY v AR 2018/2019

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 31. 8. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia