Ekonomická fakulta
Úvod > Verejnosť >

Podporili sme

Ekonomická fakulta UMB v minulosti podporila množstvo zaujímavých akcií, z ktorých vyberáme:

  • 17.10.2017KvizKids - podujatie v rámci „Francúzskej kultúrnej jesene“, organizované Alliance Française v Banskej Bystrici
  • 08.08.2017 | Exteriérová učebňa pri Ekonomickej fakulte UMB
  • 29.07.2017 | 3x3 Basket Banská Bystrica 2017 - súčasť festivalu The Legits Blast
  • 12.12.2016 | Talentové a výskumné centrum (Talent and Research Centre) – dlhodobý projekt určený na podporu talentovaných a ambicióznych študentov EF UMB

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 10. 11. 2017 | Aktualizoval: Administrátor