Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Odborno-vedecký seminár SOeVA

Cieľom seminárov Katedry ekonómie s názvom SOeVA je vytvoriť pravidelný priestor pre vedeckú, príp. odbornú diskusiu o aktuálnom výskume v oblasti ekonómie s dôrazom na jej interdisciplinárny charakter. Seminár sa príležitostne venuje aj otázkam spojeným s výučbou ekonomickej teórie súčasnej generácii študentov (tzv. Pedagogická SOeVA). Nižšie je zoznam pripravovaných, ako aj doposiaľ uskutočnených seminárov SOeVA, ktoré svojim charakterom prispievajú nielen k skvalitňovaniu publikačnej, ale aj pedagogickej činnosti na EF UMB. Ak nie je uvedné inak, semináre sa konajú v Seminárnej miestnosti Katedry ekonómie č. 313 na 3. poschodí v hlavnej budove EF UMB.

Pripravované semináre

Uskutočnené semináre

Termín: 29. 01. 2018 o 10,30 hod. ( Poslucháreň č. 220 )
Téma prednášky: Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku - výhody pre vzdelávanie
Prednášajúca:  JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

http://www.otvorenevzdelavanie.sk/v1/oer/

Termín: 8. 1. 2018 o 10,00 hod. (poslucháreň 220)
Téma: Napĺňanie vedeckej priority Katedry ekonomie
Koordinujúci: Mária Uramová, Jozef Horeháj

Termín: 11. 12. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Diplomacia nadnárodných spoločností v riadení ľudských zdrojov
Prednášajúca: Jana Marasová

Termín: 13. 11. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Technical change and labour market polarisation
Prednášajúci: Lukasz Arendt, University of Lodz

Termín: 6. 11. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Policy leadership in the European Commission: the regulation of EU mobile roaming charges
Prednášajúci: Marian Šuplata

Termín: 12. 9. 2017 o 10,00 hod.
Téma prednášky: Globálne vzdelávanie na univerzitách
Prednášajúca: Zuzana Gallayová, Technická univerzita vo Zvolene

Termín: 8. 9. 2017 o 10,00 hod.
Téma prednášky: Inovatívne formy výučby
Prednášajúca: Anna Vallušová

Termín: 23. 2. 2017 o 09,00 hod.
Téma prednášky: Inovácie a konkurencieschopnosť podnikov, koncepcia otvorenej inovácie
Prednášajúca: Aline Lemeur (Institut supérieur de management, University of Versailles)

Termín: 17. 1. 2017 o 10,30 hod.
Téma prednášky: Modelovanie a predikcia dlhu
Prednášajúci: Martin Kiaba

Termín: 8. 12 .2016 o 10,30 hod.
Téma prednášky: Determinanty špecializácie členov slovenských domácností v oblasti neplatenej práce
Prednášajúce: Anna Vallušová, Mariana Považanová

Termín : 10. 11. 2016 o 10,40 hod.
Téma prednášky: Produktívne a neproduktívne vládne výdavky v národnom hospodárstve
Prednášajúci: Ján Kollár, Barbora Mazúrová

Termín: 20. 10. 2016, 10,40 - 11,30 hod.
Téma prednášky : Synchronizácia hospodárskych cyklov a jej väzby na obchodnú integráciu
Prednášajúce : Mariana Považanová, Žaneta Lacová

             


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Kollár Ján