Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Odborno-vedecký seminár SOeVA

Cieľom seminárov Katedry ekonómie s názvom SOeVA je vytvoriť pravidelný priestor pre vedeckú, príp. odbornú diskusiu o aktuálnom výskume v oblasti ekonómie s dôrazom na jej interdisciplinárny charakter. Seminár sa príležitostne venuje aj otázkam spojeným s výučbou ekonomickej teórie súčasnej generácii študentov (tzv. Pedagogická SOeVA). Nižšie je zoznam pripravovaných, ako aj doposiaľ uskutočnených seminárov SOeVA, ktoré svojim charakterom prispievajú nielen k skvalitňovaniu publikačnej, ale aj pedagogickej činnosti na EF UMB. Ak nie je uvedné inak, semináre sa konajú v Seminárnej miestnosti Katedry ekonómie č. 313 na 3. poschodí v hlavnej budove EF UMB.

Pripravované semináre

 

Uskutočnené semináre

Termín: 30. 04. 2018 o 9,30 hod. 
Téma prednášky: Aktuálne trendy vo využívaní manažérskych systémov a ich využiteľnosť v pedagogickom procese.
Prednášajúci:  Ing. Michal Ruckschloss, PhD. zo spoločnosti SGS Slovensko

Termín: 23. 04. 2018 o 9,30 hod. 
Téma prednášky: Prezentácia výskumnej činnosti na Univerzite v  Szeczine (vo francúzskom jazyku)
Prednášajúci:  Ewa Frackiewicz (University of Sceczin, Poľsko) 

Termín: 21. 03. 2018 o 10,40 hod. ( Poslucháreň č. 6, Nová budova )
Téma prednášky: Issues in the Methodology of Economics
Prednášajúci:  Prof. Roland Vaubel (University of Mannheim, Nemecko)

Seminár organizovaný v spolupráci s KFÚ a KKMIS v rámci projektu "Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB".

http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1584

Termín: 29. 01. 2018 o 10,30 hod. ( Poslucháreň č. 220 )
Téma prednášky: Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku - výhody pre vzdelávanie
Prednášajúca:  JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

http://www.otvorenevzdelavanie.sk/v1/oer/

Termín: 8. 1. 2018 o 10,00 hod. ( Poslucháreň 220 )
Téma: Napĺňanie vedeckej priority Katedry ekonomie
Koordinujúci: Mária Uramová, Jozef Horeháj

Termín: 11. 12. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Diplomacia nadnárodných spoločností v riadení ľudských zdrojov
Prednášajúca: Jana Marasová

Termín: 13. 11. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Technical change and labour market polarisation
Prednášajúci: Lukasz Arendt (University of Lodz, Poľsko)

Termín: 6. 11. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Policy leadership in the European Commission: the regulation of EU mobile roaming charges
Prednášajúci: Marian Šuplata

Termín: 12. 9. 2017 o 10,00 hod.
Téma prednášky: Globálne vzdelávanie na univerzitách
Prednášajúca: Zuzana Gallayová, Technická univerzita vo Zvolene

Termín: 8. 9. 2017 o 10,00 hod.
Téma prednášky: Inovatívne formy výučby
Prednášajúca: Anna Vallušová

Termín: 23. 2. 2017 o 09,00 hod.
Téma prednášky: Inovácie a konkurencieschopnosť podnikov, koncepcia otvorenej inovácie
Prednášajúca: Aline Lemeur (Institut supérieur de management, University of Versailles, Francúzsko)

Termín: 17. 1. 2017 o 10,30 hod.
Téma prednášky: Modelovanie a predikcia dlhu
Prednášajúci: Martin Kiaba

Termín: 8. 12 .2016 o 10,30 hod.
Téma prednášky: Determinanty špecializácie členov slovenských domácností v oblasti neplatenej práce
Prednášajúce: Anna Vallušová, Mariana Považanová

Termín : 10. 11. 2016 o 10,40 hod.
Téma prednášky: Produktívne a neproduktívne vládne výdavky v národnom hospodárstve
Prednášajúci: Ján Kollár, Barbora Mazúrová

Termín: 20. 10. 2016, 10,40 - 11,30 hod.
Téma prednášky : Synchronizácia hospodárskych cyklov a jej väzby na obchodnú integráciu
Prednášajúce : Mariana Považanová, Žaneta Lacová


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Kollár Ján