Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Odborno-vedecký seminár SOeVA

Cieľom seminárov Katedry ekonómie s názvom SOeVA je vytvoriť pravidelný priestor pre vedeckú, príp. odbornú diskusiu o aktuálnom výskume v oblasti ekonómie s dôrazom na jej interdisciplinárny charakter. Seminár sa príležitostne venuje aj otázkam spojeným s výučbou ekonomickej teórie súčasnej generácii študentov (tzv. Pedagogická SOeVA). Nižšie je zoznam pripravovaných, ako aj doposiaľ uskutočnených seminárov SOeVA, ktoré svojim charakterom prispievajú nielen k skvalitňovaniu publikačnej, ale aj pedagogickej činnosti na EF UMB. Ak nie je uvedné inak, semináre sa konajú v Seminárnej miestnosti Katedry ekonómie č. 313 na 3. poschodí v hlavnej budove EF UMB.

Pripravované semináre

Termín: 08.10.2018 o 9,05 hod. do 10,25 hod.

Téma prednášky:Overview of Hayek's non-monetary contributions (e.g., local knowledge, the wonder of the price system, spontaneous order, cultural evolution). Highlights of current applications of and other scholarly work building off of Hayek. Discussion of some work bridging Hayek with various moral and ethical frameworks.

Prednášajúci: Dr. Sarah Estelle (Hope College/Acton Institute, USA)

Seminár organizovaný v spolupráci s Katedrou financií a účtovníctva.

Uskutočnené semináre

Termín: 30. 04. 2018 o 9,30 hod. 
Téma prednášky: Aktuálne trendy vo využívaní manažérskych systémov a ich využiteľnosť v pedagogickom procese.
Prednášajúci:  Ing. Michal Ruckschloss, PhD. zo spoločnosti SGS Slovensko

Termín: 23. 04. 2018 o 9,30 hod. 
Téma prednášky: Prezentácia výskumnej činnosti na Univerzite v  Szeczine (vo francúzskom jazyku)
Prednášajúci:  Ewa Frackiewicz (University of Sceczin, Poľsko) 

Termín: 21. 03. 2018 o 10,40 hod. ( Poslucháreň č. 6, Nová budova )
Téma prednášky: Issues in the Methodology of Economics
Prednášajúci:  Prof. Roland Vaubel (University of Mannheim, Nemecko)

Seminár organizovaný v spolupráci s KFÚ a KKMIS v rámci projektu "Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB".

http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1584

Termín: 29. 01. 2018 o 10,30 hod. ( Poslucháreň č. 220 )
Téma prednášky: Otvorené vzdelávacie zdroje na Slovensku - výhody pre vzdelávanie
Prednášajúca:  JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

http://www.otvorenevzdelavanie.sk/v1/oer/

Termín: 8. 1. 2018 o 10,00 hod. ( Poslucháreň 220 )
Téma: Napĺňanie vedeckej priority Katedry ekonomie
Koordinujúci: Mária Uramová, Jozef Horeháj

Termín: 11. 12. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Diplomacia nadnárodných spoločností v riadení ľudských zdrojov
Prednášajúca: Jana Marasová

Termín: 13. 11. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Technical change and labour market polarisation
Prednášajúci: Lukasz Arendt (University of Lodz, Poľsko)

Termín: 6. 11. 2017 o 9,00 hod.
Téma prednášky: Policy leadership in the European Commission: the regulation of EU mobile roaming charges
Prednášajúci: Marian Šuplata

Termín: 12. 9. 2017 o 10,00 hod.
Téma prednášky: Globálne vzdelávanie na univerzitách
Prednášajúca: Zuzana Gallayová, Technická univerzita vo Zvolene

Termín: 8. 9. 2017 o 10,00 hod.
Téma prednášky: Inovatívne formy výučby
Prednášajúca: Anna Vallušová

Termín: 23. 2. 2017 o 09,00 hod.
Téma prednášky: Inovácie a konkurencieschopnosť podnikov, koncepcia otvorenej inovácie
Prednášajúca: Aline Lemeur (Institut supérieur de management, University of Versailles, Francúzsko)

Termín: 17. 1. 2017 o 10,30 hod.
Téma prednášky: Modelovanie a predikcia dlhu
Prednášajúci: Martin Kiaba

Termín: 8. 12 .2016 o 10,30 hod.
Téma prednášky: Determinanty špecializácie členov slovenských domácností v oblasti neplatenej práce
Prednášajúce: Anna Vallušová, Mariana Považanová

Termín : 10. 11. 2016 o 10,40 hod.
Téma prednášky: Produktívne a neproduktívne vládne výdavky v národnom hospodárstve
Prednášajúci: Ján Kollár, Barbora Mazúrová

Termín: 20. 10. 2016, 10,40 - 11,30 hod.
Téma prednášky : Synchronizácia hospodárskych cyklov a jej väzby na obchodnú integráciu
Prednášajúce : Mariana Považanová, Žaneta Lacová


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta