Vzdelávací projekt - internacionalizácia štúdia

PROJEKT - Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB v Banskej Bystrici

  • zvýšenie kvality VŠ štúdia prostredníctvom internacionalizácie,
  • tvorba nových a inovácia existujúcich študijných programov

Za obsah zodpovedá: Vedúci KKMaIS | Aktualizoval: Senková Alena