Pre uchádzačov

Bakalárske štúdium

Teritoriálny manažment

Verejná ekonomika a manažment

Inžinierske štúdium

Teritoriálne štúdiá

Ekonomika verejného sektora

Doktorandské štúdium

Verejná ekonomika a politika

 

2019_KVEaRR_TM.pdf (10. 10. 2018 14:46:47)
KVEaRR 2019.pdf (10. 10. 2018 14:46:01)
KVEaRR TEXT PDF.pdf (26. 9. 2018 10:24:04)
Absolventi ESÚ.pdf (1. 4. 2016 13:30:06)
EVS.pdf (16. 12. 2015 8:26:23)
Teritoriálne štúdiá.pdf (4. 10. 2015 17:14:13)
Teritoriálny manažment .pdf (4. 10. 2015 17:13:49)
VEM.pdf (4. 10. 2015 17:13:35)
Získajte dvojitý diplom v 2. stupni štúdia ESU vo Francúzsku - Remeš.pdf (4. 10. 2015 17:13:10)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav