Pre uchádzačov

Bakalárske štúdium

Teritoriálny manažment

Verejná ekonomika a manažment

Inžinierske štúdium

Teritoriálne štúdiá

Ekonomika verejného sektora

Doktorandské štúdium

Verejná ekonomika a politika

Absolventi ESÚ.pdf (1. 4. 2016 13:30:06)
EVS.pdf (16. 12. 2015 8:26:23)
Teritoriálne štúdiá.pdf (4. 10. 2015 17:14:13)
Teritoriálny manažment .pdf (4. 10. 2015 17:13:49)
VEM.pdf (4. 10. 2015 17:13:35)
Získajte dvojitý diplom v 2. stupni štúdia ESU vo Francúzsku - Remeš.pdf (4. 10. 2015 17:13:10)
KVE a RR brožúra 2015.pdf (4. 10. 2015 10:48:53)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav