Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

Čitateľský klub behaviorálnej ekonómie

Ekonomická teória predpokladá, že jednotlivci a podniky sa rozhodujú racionálne.

Prečo teda...

  • ... si v drahej reštaurácii kúpime pivo za 4€, ale v bufete v žiadnom prípade?
  • ... nevieme prestať jesť oriešky, aj keď vieme, že nám bude zle?
  • ... kúpime si vec, ktorá sa nám nepáči, keď bola v zľave?

Pridaj sa do „Čitateľského klubu“ ("Reading group"), kde diskutujeme aj o knihe nositeľa tzv. Nobelovej ceny za ekonómiu  za rok 2017 Richarda Thalera.

Diskutujeme o behaviorálnej ekonómii a o tom, či majú iné spoločenské vedy (psychológia, sociológia...) miesto v ekonómii.

Pozvaní sú všetci : študenti, neštudenti, vedci, nevedci, ekonómovia, neekonómovia....!


AKTUÁLNE PRIPRAVUJEME:

Prednáška na tému: "Selective Attention and Exchange Rate Movements: Much Cry and Little Wool?"

Prednášať budú Zuzana Kučerová a Svatopluk Kapounek (Mendelova univerzita v Brne).

Pôvodný termín 13.3. o 10,40 hod. bol zrušený zo zdravot. dôvodov. Nový termín bude včas komunikovaný. Ospravedlňujeme sa za prípadné komplikácie.

 


USKUTOČNILI SA TIETO STRETNUTIA:

  • Stretnutie 23.11.2018 o 10,30 hod.  k dvom témam "Teoretické problémy skúmania rozhodovania na príklade svadobného rozhodovania + experimenty (Juraj Dubovec a Lukáš Falát)" a "Praktické aplikácie BE prístupu  – informácia o riešených projektoch firmou „MINDWORX“ (Katarína Dubovcová)"
  • Prednáška 19.10.2018 o 11,00 hod. na tému " Rôzne typy preferencií a ich dopad na modelovanie finančných trhov / Different types of preferences and their influence on asset pricing ". Prednášala Katarína Lučivjanská (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice). 
  • Prednáška 24.4.2018 o 12,15 hod.   na tému "Postrčenie (nudging) a etika nudgingu" priblížila problematiku nudgingu vo verejnej politike. Prednášal Patrik Pavlovský  (Slovak Behavioral Economics Network)
  • Stretnutie 6.4.2018 bolo zamerané na behaviorálne prístupy k financiám. Prezentovali Maroš Malíček a Michaela Novotná. Zavítali medzi nás aj kolegovia z Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity - Juraj Dubovec a Lukáš Falát, aby sa podelili o svoje skúsenosti z výskumu i výučby.
  • Stretnutie 9.3.2018  bolo zamerané  na behaviorálne prístupy k mikroekonómii. Prezentovala AnnaVallušová.
  • Úvodné stretnutie sa uskutočnilo v piatok 9.2.2018.

 


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta