Úvod > Ponuka >

Športové aktivity

Joga - utorky a stredy.png (9. 3. 2018 12:58:20)
Klub športu pre všetkých pri UMB.pdf (9. 3. 2018 12:51:57)
Brušné tance - piatky od 9.00 do 9.45.pdf (9. 3. 2018 12:48:15)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 9. 3. 2018 | Aktualizoval: Administrátor