Úvod > Ponuka >

Odborná prax vo Švajčiarsku

Pozvánka na výberové konanie na prax do Švajčiarska

Pozývame Vás na výberové konanie na prax do Švajčiarska v zimnej sezóne 2019/2020, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19 septembra 2019 vo Zvolene. Zraz účastníkov je o 8,00 hod. na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen. So sebou si prineste:

  1. rukou vyplnený Anmeldung fuer das Stagiaries – Programm Winter 2019/2020 s nalepenou fotografiou (3,5 široká x 4,5 cm vysoká úsmev) - žiadna farebná fotokópia fotografie !,
  2. 2 aktuálne fotografie pasového formátu ako na Anmeldungu (detto ako v bode 1), na rube  rukou čitateľne napísané meno a priezvisko,
  3. krátky motivačný list v nemeckom jazyku – rozsah cca ¼ až ½ strany formátu A 4,
  4. aktuálny životopis v tabelárnej forme v nemčine ( min. údaje: meno, adresa, dátum a miesto narodenia, rodina, školské vzdelanie, koníčky, dátum, podpis),
  5. kópie potvrdení o praxi doma alebo v zahraničí (preložené do nemčiny alebo angličtiny), nie je však podmienka, len výhoda,
  6. kópiu posledného vysvedčenia preloženého do nemčiny,
  7. kópiu pasu alebo občianskeho preukazu, platného minimálne do konca praxe. Kópia pasu kde sú údaje o držiteľovi a jeho fotografia, kópia občianskeho preukazu z oboch strán,
  8. písacie potreby,
  9. manipulačný poplatok vo výške 20 €.  V prípade, že nebudete vybratý na prax, tento sa nevracia).

Poznámka: preklady do nemčiny alebo angličtiny nemusia byť úradne overené, len škola potvrdí správnosť vysvedčenia.

Pokiaľ ste sa ešte neprihlásili elektronicky na Swiss Hospitality Academy v Maienfelde a v kópii na našom združení, urobte tak obratom.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať na horeuvedenej poštovej, e-mailovej adrese alebo na mobile.

Prosíme obratom mailom potvrdiť, že sa na výberovom konaní zúčastníte.

Peter Patúš   - riaditeľ združenia

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu,

Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05  Banská Bystrica,

Tel.: 0905 164 849, e-mail: peter.patus1@gmail.com

Web: www.swiss-slovaktourism.sk

Pokyny pre študentov na odbornú prax do Švajčiarska v ZS 2019-2020.docx (3. 9. 2019 10:21:27)
Písomný test 4.docx (3. 9. 2019 10:21:17)
Písomný test 3.docx (3. 9. 2019 10:20:52)
Písomný test 2.docx (3. 9. 2019 10:20:47)
Písomný test 1.docx (3. 9. 2019 10:20:41)
Hodnotiaci formulár záujemcov o prax vo Švajčiarsku.docx (3. 9. 2019 10:20:15)
Ausschreibung Wi 19.pdf (3. 9. 2019 10:19:19)
Anmeldung Wi19.pdf (3. 9. 2019 10:19:13)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 3. 9. 2019 | Aktualizoval: Administrátor