Úvod > Ponuka >

Odborná prax vo Švajčiarsku

Milí záujemci o odbornú prax vo Švajčiarsku v zimnej sezóne 2018,

už viete ako strávite zimnú sezónu 2018/2019?   Švajčiarsko – slovenské združenie cestovného ruchu v Banskej Bystrici Vám ponúka alternatívu – Stráviť zimnú sezónu vo Švajčiarsku formou odbornej praxe v zariadeniach cestovného ruchu v kantóne Graubünden v termíne od 9. decembra 2018 do 8. apríla 2019.  Prax začína dvomi týždňami intenzívneho vzdelávania v oblasti obsluhy ( v termíne od 9.12. do 22.12. 2018) v školskom hoteli v Luzerne v kolektíve mladých ľudí z Čiech, Maďarska, Litvy a dokonca z Južnej Afriky. V rámci kurzu je jeden deň exkurzia do vybraného strediska cestovného ruchu vo Švajčiarsku. Po absolvovaní vzdelávacie kurzu v Luzerne 22. decembra 2018 Vám zabezpečí švajčiarsky partner na jeho náklady odvoz do zariadenia cestovného ruchu v ktorom budete pracovať ďalších tri a pol mesiaca do 8. apríla 2019. Atmosféru Vianoce, Silvestra a Nového roku prežijete v niektorom zariadení cestovného ruchu vo Švajčiarskych Alpách v kantóne Graubünden ako pracovníci obsluhy alebo v kuchyni a to až do 8. apríla 2019.  V uvedenom kantóne sa nachádzajú najznámejšie lyžiarske strediská Švajčiarska ako sú St. Moritz, Davos, Klosters, Lezerheide, Arosa a iné (do lyžiarskeho strediska Klosters chodil lyžovať aj princ Charles s manželkou Dianou a ich deťmi).. Prečo nevyužiť voľný čas počas víkendov na spoznávanie týchto stredísk, lyžovať na strmých svahoch alpských velikánov, navštevovať diskotéky a využívať bohatý nočný život (apres ski) v týchto strediskách ? Okrem toho máte možnosť zdokonaliť sa v nemčine, získať nové skúsenosti z prevádzky zariadení cestovného ruchu a horských stredísk  v jednej z najrozvinutejších krajín cestovného ruchu v Európe a získať diplom a vysvedčenie zo Švajčiarska, ktoré môžete využiť pri hľadaní zamestnania po skončení strednej školy.  Nezanedbateľná je aj garantovaná výška čistého mesačného zárobku vo výške 730 švajčiarskych frankov. Okrem toho môžete rátať v obsluhe so sprepitným. Z uvedenej  sumy už neplatíte žiadnu daň ani odvody, ani náklady na stravovanie a ubytovanie. Je to Vaše „vreckové“. Ako s ním naložíte je len na Vás. Niečo si možno kúpite, precestujete a prelyžujete ich vo Švajčiarsku, alebo si ich prinesiete domov a v lete 2019 vycestujete niekam do zahraničia.. Máme skúsenosti, že si niektoré dievčatá počas praxe vo  Švajčiarsku našli životného druha a zostali bývať vo Švajčiarsku, alebo niektorý zamestnávateľ požiadal praktikanta, s ktorým bol mimoriadne spokojný, aby prišiel na prax aj v letnej sezóne, ale za lepších platových podmienok (odpadne totiž platiť školné vo výške 3 420 CHF). Prax môžete príp. aj stráviť s priateľom (priateľkou), pokiaľ spĺňa podmienky (vek od 18 do 26 rokov, aspoň základná znalosť nemčiny a úspešné absolvovanie výberového konania v septembri 2018 na Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene, ktoré zahŕňa písomný test v nemčine a osobný pohovor v nemčine v rozsahu cca 10 – 12 min.).

Ak sme Vás presvedčili o výhodách tejto praxe,  je treba postupovať nasledovne:

  1. prihlásiť sa na prax do Švajčiarska na Švajčiarsko – slovenskom združení cestovného ruchu v Banskej Bystrici na e- mailovej adrese: peter.patus1@gmail.com kde uvediete nasledovné údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, názov a adresa školy (u študentov), zamestnávateľ a jeho adresa (u ostatných záujemcov), domáca adresa, číslo telefónu (pevná linka), číslo mobilného telefónu, e-mailová adresa,
  2. na základ toho obdržíte od združenia Prihlášku na prax (Anmeldung für das Stagiairies – Programm Winter 2018) a Informácie o podmienkach praxe (Stagiaries – Programm Winter 2018),
  3. zaslať elektronicky prihlášku na prax (Anmeldung für das Stagiairies – Programm Winter 2018) podľa pokynov uvedených v prihláške,
  4. čakať na pozvánku na výberové konanie s podrobnými pokynmi, ktorú obdržíte mailom začiatkom septembra 2018 prostredníctvom vašej školy,
  5. venovať pozornosť zdokonaľovaniu sa v nemeckom jazyku, ako hlavnému predpokladu pre úspešné absolvovanie výberového konania,
  6. pravidelne sledovať web. stránku združenia – www.swiss-slovaktourism.sk, kde budú aktuálne informácie k praxi.

Peter Patúš   - riaditeľ združenia

Švajčiarsko - slovenské združenie cestovného ruchu,

Nám. Ľ. Štúra 10, 974 05  Banská Bystrica,

Tel.: 0905 164 849, e-mail: peter.patus1@gmail.com

Web: www.swiss-slovaktourism.sk

pozvánka.pdf (3. 7. 2018 9:20:20)
prihláška.pdf (3. 7. 2018 9:20:15)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 3. 7. 2018 | Aktualizoval: Administrátor