Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Začiatok AR 2020/2021 - INFORMÁCIE pre študentov


Vážené študentky, vážení študenti,

v priložených oznamoch (podstránkach) sú a budú zverejňované všetky dôležité informácie súvisiace so začiatkom akademického roka 2020/2021


VÝUČBA a ROZVRHY na zimný semester AR 2020/2021 - informácie

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia