Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Začiatok AR 2019/2020 - INFORMÁCIE pre študentov


Vážené študentky, vážení študenti,

v priložených oznamoch (podstránkach) sú a budú zverejňované všetky dôležité informácie súvisiace so začiatkom akademického roka 2019/2020


POTVRDENIA na AR 2019/2020 + ÚRADNE HODINY ŠO

ROZVRHY na zimný semester AR 2019/2020 - informácie

ŠKOLNÉ v AR 2019/2020 - informácie pre študentov

OTVORENIE PVP a VP v AR 2019/2020
 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 8. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia