Potvrdenie na AR 2019/2020 + úradné hodiny ŠO

 

Potvrdenia o návšteve školy na AR 2019/2020:

1. Uchádzač, prijatý v akademickom roku 2019/2020 sa DŇOM ZÁPISU stáva študentom fakulty. Všetky potvrdenia o návšteve školy ako aj ďalšie potvrdenie (napr. na rodinné prídavky atď.) môže získať AŽ NA ZÁPISE NA ŠTÚDIUM. Pred dňom zápisu mu NIE JE MOŽNÉ vydať potvrdenie o štúdiu na fakulte.

2. Študent fakulty, ktorý bude v akademickom roku 2019/2020 pokračovať v štúdiu na fakulte a zrealizoval elektronický zápis na AR 2019/2020 resp. zápis uskutočnil prostredníctvom ŠO, si môže prísť osobne vyzdvihnúť potvrdenie o návšteve školy na AR 2019/2020 na študijné oddelenie fakulty v termíne od 19. augusta 2019 v čase úradných hodín (zverejnených nižšie). Mailom a poštou potvrdenia o návšteve školy nebudú zasielané.

 

V súvislosti so začiatkom akademického roka 2019/2020 bude študijné oddelenie vybavovať stránky podľa nasledovných úradných hodín:

 

19. 8. 2019 - 30. 8. 2019 - platia štandardné úradného hodiny (zverejnené na internetovej stránke fakulty)

2. 9. 2019 - študijné oddelenie z dôvodu zápisov do 1. roku denného BC štúdia NEÚRADUJE

3. 9. 2019 - študijné oddelenie z dôvodu zápisov do 1. roku denného BC štúdia NEÚRADUJE

4. 9. 2019 - študijné oddelenie z dôvodu zápisov do 1. roku denného ING štúdia NEÚRADUJE

5. 9. 2019 - 9.00-11.00 hod. - vybavujú študijné referentky J. Matejková + A. Turanová

6. 9. 2019 - 9.00-11.00 hod. - vybavujú študijné referentky J. Matejková + A. Turanová

9. 9. 2019 - 9.00-11.00 hod. - vybavujú študijné referentky M. Supuková + J. Matejková

10. 9. 2019 - 9.00-11.00 hod. - vybavujú študijné referentky M. Supuková + J. Matejková

11. 9. 2019 - 9.00-11.00 hod. - vybavujú študijné referentky A. Turanová + L. Horvátová

12. 9. 2019 - 9.00-11.00 hod. - vybavujú študijné referentky A. Turanová + L. Horvátová

13. 9. 2019 - 9.00-11.00 hod. - vybavujú všetky študijné referentky

16. 9. 2019 - 20. 9. 2019 - v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. - vybavujú všetky študijné referentky

16. 9. 2019 - v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. - vybavujú študijné referentky M. Supuková a J. Matejková

17. 9. 2019 - v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. - vybavujú študijné referentky A. Turanová a L. Horvátová

18. 9. 2019 - v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. - vybavujú študijné referentky M. Supuková a J. Matejková

19. 9. 2019 - v čase od 13.00 hod. do 14.00 hod. - vybavujú študijné referentky A. Turanová a L. Horvátová

23. septembra 2019 - v čase od 11:30 hod. do 12:30 hod. - vybavuje L. Horvátová

24. septembra 2019 - v čase od 11:30 hod. do 12:30 hod. - vybavuje L. Horvátová

25. 9. 2019 - študijné oddelenie z dôvodu konania slávnostných promócií NEÚRADUJE

26. 9. 2019 - v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. - vybavuje študijná referentka L. Horvátová

27. 9. 2019 - študijné oddelenie z dôvodu konania slávnostných promócií NEÚRADUJE

od 30. 9. 2019 platia štandardné úradné hodiny (zverejnené na internetovej stránke fakulty).


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 23. 9. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia