Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

PROMÓCIE - september 2019 - informácie

Slávnostné promócie absolventov bakalárskeho štúdia akademického roka 2018/2019 a inžinierskeho štúdia z augusta 2019 (príp. absolventov z májového termínu štátnych skúšok, ktorí sa nezúčastnili júnových promócií)

sú naplánované podľa harmonogramu AR 2018/2019 v termíne od 23. septembra 2019 do 27. septembra 2019.

 

Každý absolvent, ktorý sa chce zúčasniť slávnostnej promócie, musí sa na slávnostné promócie PRIHLÁSIŤ cez AiS2 v termíne od 15. 8. 2019 do 8. 9. 2019 do 23:59 hod.

Absolvent sa na promócie PRIHLASUJE, NEPOTVRDZUJE ÚČASŤ.

Upozornenie pre študentov, ktorí sa zúčastnia štátnej skúšky v mesiaci august 2019: na slávnostú promóciu sa môže prihlásiť LEN ABSOLVENT (nie študent). Z uvedeného dôvodu sa na promócie môžete prihlásiť až od 23. 8. 2019!!!

Manuál prihlásenia sa na promócie

 

Na promócie budú zaradení LEN ABSOLVENTI, ktorí sa v stanovenom termíne cez AiS na promócie prihlásia!!!

 

Na základe počtu prihlásených absolventov študijné oddelenie v týždni od 9. 9. 2019 zverejní na internetovej stránke fakulty ako aj v AiS časový harmonogram slávnostných promócií pre absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 8. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia