Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

ZÁPISY do 1. roku štúdia v AR 2019/2020

 

HARMONOGRAMY ZÁPISOV do 1. roku štúdia na Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2019/2020

Zápis na štúdium sa pre všetkých prijatých uchádzačov uskutoční na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, Cesta na amfiteáter 1.

študijný program stupeň - forma dátum čas poslucháreň
financie, bankovníctvo a investovanie bakalársky - denná 2. septembra 2019 9.00 hod. aula rotunda
teritoriálny manažment bakalársky - denná 2. septembra 2019 9.00 hod. poslucháreň P1
verejná ekonomika a manažment bakalársky - denná 2. septembra 2019 9.00 hod. poslucháreň P1
cestovný ruch bakalársky - denná 2. septembra 2019 13.00 hod. aula rotunda
ekonomika a manažment podniku
v anglickom jazyku
bakalársky - denná 2. septembra 2019 13.00 hod. poslucháreň P1
ekonomika a manažment podniku bakalársky - denná 3. septembra 2019 9.00 hod. aula rotunda
manažment - miesto štúdia Poprad bakalársky - denná 3. septembra 2019 9.00 hod. poslucháreň P1
manažment - miesto štúdia Poprad bakalársky - externá 3. septembra 2019 9:00 hod. poslucháreň P1
ekonomika a riadenie cestovného ruchu inžiniersky - denná 4. septembra 2019 9:00 hod. poslucháreň P1
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov inžiniersky - denná 4. septembra 2019 9:00 hod. aula rotunda
marketingový manažment podniku inžiniersky - denná 4. septembra 2019 9:00 hod. poslucháreň P1
financie, bankovníctvo a investovanie inžiniersky - denná 4. septembra 2019 9:00 hod. aula rotunda
teritoriálne štúdia inžiniersky - denná 4. septembra 2019 9:00 hod. poslucháreň P1
ekonomika verejného sektora inžiniersky - denná 4. septembra 2019 9:00 hod. poslucháreň P1
marketingový manažment podniku v anglickom jazyku inžiniersky - denná 4. septembra 2019 13:00 hod. poslucháreň P1
financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku inžiniersky - denná 4. septembra 2019 13:00 hod. poslucháreň P1
ekonomika a manažment podniku bakalársky - externá 5. septembra 2019 9:00 hod. poslucháreň P1
podnikové manažérske systémy (miesto štúdia Poprad) inžiniersky - denná 5. septembra 2019 10:00 hod. poslucháreň P2
podnikové manažérske systémy - miesto štúdia Poprad inžiniersky - externá 5. septembra 2019 10:00 hod poslucháreň P2
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov inžiniersky - externá 6. septembra 2019 9:00 hod. poslucháreň P1

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 8. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia