Otvorenie PVP a VP v AR 2019/2020

 

V priložených súboroch nájdete vyhodnotenie otvorenia PVP a VP v AR 2019/2020:


DENNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety (študijné programy v osobitných hárkoch)

Výberové predmety

Študenti prvého roku štúdia zrealizujú príp. zmenu predmetov priamo na zápise na štúdium.

V prípade, že má študent vyššieho roku štúdia v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2019/2020 neotvára, môže zmenu predmetu (nahlásiť nový predmet) zrealizovať OSOBNE na študijnom oddelení v čase úradných hodín .
Poznámka: neotvorené predmety budú študentom zo zápisných listov odobraté hromadne.

 

DENNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety - otvorenie blokov PVP + otvorenie PVP pre študijné programy MMB_D2n, MMP_D2n

Výberové predmety


Študenti prvého roku štúdia zrealizujú príp. zmenu predmetov priamo na zápise na štúdium.

V prípade, že má študent vyššieho roku štúdia v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2019/2020 neotvára, môže zmenu predmetu (nahlásiť nový predmet) zrealizovať OSOBNE na študijnom oddelení v čase úradných hodín .
Poznámka: neotvorené predmety budú študentom zo zápisných listov odobraté hromadne.

 

EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety a výberové predmety

Študenti prvého roku štúdia zrealizujú príp. zmenu predmetov priamo na zápise na štúdium.

V prípade, že má študent vyššieho roku štúdia v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2019/2020 neotvára, môže zmenu predmetu (nahlásiť nový predmet) zrealizovať OSOBNE na študijnom oddelení v čase úradných hodín .
Poznámka: neotvorené predmety budú študentom zo zápisných listov odobraté hromadne.

 

EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety - otvorený blok Manažment malých a stredných podnikov

Výberové predmety

Študenti prvého roku štúdia zrealizujú príp. zmenu predmetov priamo na zápise na štúdium.

V prípade, že má študent vyššieho roku štúdia v zápisnom liste predmet, ktorý sa v AR 2019/2020 neotvára, môže zmenu predmetu (nahlásiť nový predmet) zrealizovať OSOBNE na študijnom oddelení v čase úradných hodín .
Poznámka: neotvorené predmety budú študentom zo zápisných listov odobraté hromadne.


DENNÉ a EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné BC štúdium - konečné otvorenie predmetov bude zverejnené 6-9-2019

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé BC štúdium - konečné otvorenie predmetov bude zverejnené 6-9-2019

 

DENNÉ a EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Poprad

O otvorení bloku PVP a otvorení výberových predmetov sa rozhodne na fyzickom zápise na štúdium dňa 5. 9. 2019


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 30. 8. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia