Úvod > Ponuka >

Stravovanie

Viac informácií o poskytovateľovi stravy v novej budove vrátane aktuálneho jedálneho lístka:

https://www.bistro.sk/restauracia-dopopuku/

https://www.facebook.com/dopopuku/

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 17. 9. 2018 | Aktualizoval: Administrátor