Úvod > Ponuka >

Smart Deal 2018

SmartDeal je jedinečná súťaž pre tých najinteligentnejších študentov z univerzít na Slovensku, Českej republiky a Poľska. Pre tých najšikovnejších sú pripravené štedré odmeny, ktoré zahŕňajú finančnú odmenu 6 000 EUR, pracovnú ponuku a osobný pohovor s jedným z partnerov Penta Investments.

Touto súťažou poskytuje Penta príležitosť tým najšikovnejším študentom ovplyvniť svoju profesionálnu budúcnosť.

Súčasťou súťaže sú kategórie M&A Challenge (Fúzie a Akvizície) a Estate Challenge (Realitný development). Hamornogram súťaže je nasledovný:

1. Registrácia cez webovú stránku www.smartdeal.eu (do 19. októbra 2018)

2. Online kvíz (27. október 2018)

3. vypracovanie prípadovej štúdie a jej následná prezentácia pred hodnotiacou komisiou, ktorá pozostáva z investičných manažérov Penta Investments a členov predstavenstva (8. - 9. novembra 2018) 

4. Záverečné interview a možnosť získa prácu snov! (30. november 2018)

Všetky dôležité informácie týkajúce sa súťaže nájdete na webovej stránke www.smartdeal.eu. 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 10. 2018 | Aktualizoval: Mešťan Michal, Ing.