Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny členov Katedry odbornej jazykovej komunikácie v akademickom roku 2018/2019

Konzultačné hodiny - ZS 2018-2019 - KOJK.doc (24. 9. 2018 11:21:00)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KOJK | Aktualizoval: Strnádová Petra