Medzinárodná vedecká konferencia 2018

 

 

Vážení kolegovia, priatelia, účastníci každoročných konferencií venovaných aktuálnym témam a politikám EÚ v kontexte európskej integrácie,

dovoľujeme si pozvať Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu s hlavnou témou „Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov“, konanú dňa 6. novembra 2018 v Slávnostnej aule Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Medzinárodná vedecká konferencia „Inovácie, štandardizácia a európske politiky v kontexte trvalo udržateľných cieľov“ je pokračovaním pravidelných konferencií, ktoré už tradične organizujú Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici a Zastúpenie EK na Slovensku v spolupráci s partnermi. Cieľom konferencie je podporiť odbornú a akademickú diskusiu a výmenu poznatkov na témy vybraných európskych politík, regulácie a vytvárania tvorivého prostredia pre inovácie v Európskej únii.

Rokovania v sekciách:

A: Inovácie a regulácia v podmienkach súčasnej Európy

B: Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni (VEGA 1/1009/16)

Prihlášku a abstrakt príspevku je potrebné zaslať elektronicky cez odkaz: https://goo.gl/pQtxDL

Pozvánka na konferenciu (16. 10. 2018 12:25:36)
Conference invitation (16. 10. 2018 12:25:17)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Ľapinová Erika