Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Oznamy

 

 

 

 

Pozvánka na zasadnutie AS EF UMB 30. 4. 2019 (17. 4. 2019 22:38:21)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 17. 4. 2019 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora