Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Oznamy

Vážené kolegyne a kolegovia, milí študenti,

na základe požiadavky vedenia EF UMB Vás pozývam na pracovné stretnutie zamestnancov a študentov EF UMB, ktoré sa uskutoční

dňa 19. 9. 2019 /t. j. štvrtok/ o 14:00 v Aule rotunde

       Program stretnutia je nasledovný:

  1. Otvorenie
  2. Aktuálne otázky pedagogického procesu
  3. Ďalšie informácie za jednotlivé úseky
  4. Diskusia
  5. Záver

S ohľadom na význam prerokovávanej problematiky je Vaša účasť žiadaná.

                         

Ing. Barbora Mazúrová, PhD.

                        predsedníčka AS EF UMB                  


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 12. 9. 2019 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora