Úvod > Fakulta > Akademický senát >

Oznamy

Výsledky volieb členov do Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2019 až 2023

Volebná komisia AS EF UMB oznamuje, že členmi Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2019 až 2023 sa stali:

 

- za zamestnaneckú časť akademickej obce EF UMB:

RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.

Ing. Barbora Mazúrová, PhD.

 

- za študentskú časť akademickej obce EF UMB:

Patrik Kročan

Bc. Soňa Priščáková

 

Zápisnica z volieb členov do AS UMB bude zverejnená do troch dní v Moodle.

 

Ing. Tomáš Virdzek, PhD., v. r.

predseda volebnej komisie AS EF UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 11. 12. 2018 | Aktualizoval: Mazúrová Barbora