Úvod > Študent > Oznamy pre študentov >

Motivačné štipendiá za prospech v AR 2018/2019

Vážené študentky, vážení študenti,

informácie o motivačných štipendiách za prospech v akademickom roku 2018/2019 je zverejnená v sekcii Študent - Sociálna starostlivosť o študentov - Motivačné štipendiá - Motivačné štipendiá za prospech v AR 2018/2019


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 10. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia