Otvorenie PVP a VP v AR 2018/2019

V priložených súboroch nájdete vyhodnotenie otvorenia PVP a VP v AR 2018/2019:


DENNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety (študijné programy v osobitných hárkoch)

Výberové predmety - upravené

 

DENNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety

Výberové predmety - upravené

 

EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety (študijné programy v osobitných hárkoch)

Výberové predmety - upravené

 

EXTERNÉ inžinierske štúdium - miesto štúdia Banská Bystrica

Povinne voliteľné predmety - otvorený blok Manažment malých a stredných podnikov

Výberové predmety

 


DENNÉ a EXTERNÉ bakalárske štúdium - miesto štúdia Poprad

Povinne voliteľné a výberové predmety - denné BC štúdium - upravené

Povinne voliteľné a výberové predmety - externé BC štúdium


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 1. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia