Spanielsko staze rozne


moje meno je Jana Masaryková a pôsobím v medzinárodnej náborovej spoločnosti Training Experience (TX) so sídlom vo Valencii, Španielsko. Pomáhame študentom nájsť stáž v zahraničí a naše služby sú zadarmo, bez akýchkoľvek poplatkov pre študentov a univerzity. Máme voľné miesta v rôznych európskych krajinách a v rôznych študíjnych odboroch.

Aktuálne máme rôzne ponuky, ktoré by mohli byť zaujímavé pre vašich študentov:

 

Všetky naše ponuky sú dostupné na nasledujúcom linku https://www.trainingexperience.org/internships.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Ďakujem a teším sa na odpoveď.

 

S podzdravom,

Training Experience.pdf (13. 12. 2018 12:46:03)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 13. 12. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana