Ponuka výberových predmetov

Milí študenti!

 Členovia Katedry ekonómie pre vás v AR 2019/2020 pripravili zaujímavú ponuku výberových predmetov na bakalárskom i inžinierskom stupni štúdia. V ponuke sú nové predmety, ako aj predmety, ktoré sú ponúkané každý rok. 

 

Názov predmetu

Stupeň

Forma

Externé

Semester

Vyučujúci

Communication interculturelle (ŠP Poitiers)

BC

Denná

NIE

LS

Marasová

Právne praktikum

Bc

Denná

ÁNO

ZS

Maková

Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie

BC

Externé

 

ZS

Mazúrová

Hospodárska politika

BC

Denná

ÁNO

LS

Mazúrová

Introduction to European Integration (ŠP Poitiers)

BC

Denná

NIE

LS

Lacová, Šuplata

Úvod do štúdia VŠ

BC

Denná

ÁNO

ZS

Kika

 

 

 

 

 

 

European Economic Integration

ING

Denná

NIE

ZS

Považanová, Lacová, Šuplata

Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku (Kurz v spolupráci s Národnou bankou Slovenska)

ING

Denná

NIE

ZS

Vallušová, Lacová

Psychológia trhu

ING

Denná

ÁNO

ZS

Seberíni

Sociálno-psychologický výcvik

ING

Denná

ÁNO

LS

Seberíni

V priložených súboroch (nižšie) môžete nájsť ďalšie informácie o celej ponuke výberových predmetov katedry, ak už teraz rozmýšľate nad svojimi výberovými predmetmi v budúcich akademických rokoch. 

Neváhajte a naďalej prehlbujte poznatky z ekonómie a z ďalších spoločenskovedných oblastí.

 

Tešíme na stretnutia s vami na vyučovacích hodinách!

Vaši členovia Katedry ekonómie

VYBEROVE PREDMETY- ING studium.docx (15. 4. 2019 15:50:19)
VYBEROVE PREDMETY- BC studium.docx (15. 4. 2019 15:50:13)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta