Ponuka výberových predmetov

Milí študenti!

Do konca apríla 2019 využite možnosť spolurozhodovať o vyučovaných predmetoch na fakulte - v rámci predzápisu cez AIS! Členovia Katedry ekonómie pre vás pripravili zaujímavú ponuku výberových predmetov na bakalárskom i inžinierskom stupni štúdia. V ponuke sú nové predmety, ako aj predmety, ktoré sú ponúkané každý rok. Ak si z našej ponuky vyberiete, zúčastnite sa predzápisu prostredníctvom AISu, aby ste zvýšili možnosť otvorenia Vami vybraných predmetov v nasledujúcom akademickom roku.

Ponuka výberových predmetov KE -  Akademický rok 2019/2020

Názov predmetu

Stupeň

Forma

Externé

Semester

Vyučujúci

Communication interculturelle (ŠP Poitiers)

BC

Denná

NIE

LS

Marasová, Lacová

Právne praktikum

Bc

Denná

ÁNO

ZS

Maková, Knapková

Duševné a priemyselné vlastníctvo organizácie

BC

Denná

ÁNO

ZS

Mazúrová, Knapková

History of Economic Thought

BC

Denná

NIE

ZS

Šuplata, Vallušová

Hospodárska politika

BC

Denná

ÁNO

LS

Mazúrová, Kollár

Introduction to European Integration (ŠP Poitiers)

BC

Denná

NIE

LS

Lacová, Šuplata

Úvod do európskej integrácie

BC

Denná

ÁNO

LS

Považanová, Šuplata

Úvod do štúdia VŠ

BC

Denná

ÁNO

ZS

Kika, Martinkovičová

 

 

 

 

 

 

Analyse comparative du management des RH en Europe (ŠP Nancy)

ING

Denná

NIE

ZS

Marasová, Lacová

Európska ekonomická integrácia

ING

Denná

ÁNO

ZS

Považanová, Horeháj

European Economic Integration

ING

Denná

NIE

ZS

Považanová, Lacová, Šuplata

Groupes de sociétés et ingénierie fiscale internationale (ŠP Nancy)

ING

Denná

NIE

ZS

Lacová, Marasová

Makroekonomický vývoj a hospodárska politika na Slovensku (Kurz v spolupráci s Národnou bankou Slovenska)

ING

Denná

NIE

ZS

Vallušová, Lacová

Psychológia trhu

ING

Denná

ÁNO

ZS

Seberíni, Vallušová

Sociálno-psychologický výcvik

ING

Denná

ÁNO

LS

Kika, Seberíni, Martinkovičová

Theories of Consumer Behaviour

ING

Denná

NIE

ZS

Horehájová, Považanová

V priložených súboroch (nižšie) môžete nájsť ďalšie informácie o predmetoch. Neváhajte a naďalej prehlbujte poznatky z ekonómie a z ďalších spoločenskovedných oblastí.

Informácie k postupu pri predzápise nájdete na adrese: http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=543

Už teraz sa tešíme na stretnutia s vami na vyučovacích hodinách!

Vaši členovia Katedry ekonómie

VYBEROVE PREDMETY- ING studium.docx (15. 4. 2019 15:50:19)
VYBEROVE PREDMETY- BC studium.docx (15. 4. 2019 15:50:13)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Lacová Žaneta