Oznámenie o verejnej obhajobe

O konaní obhajob dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch bude zverejnená informácia najneskôr 3 týždne pre konaním obhajob.

Najbližšie obhajoby dizertačných prác budú v dňoch 21. - 23. augusta 2019. Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Oznámenie o verejnej obhajobe DP.pdf (1. 8. 2019 8:22:11)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 1. 8. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela