2019 Konferencia CR v konkurenčnom prostredí

Katedra cestovného ruchu pri príležitosti svojho 55. výročia vzniku organizuje dňa 7. novembra 2019 v Historickej radnici mesta Banská Bystrica konferenciu Cestovný ruch v konkurenčnom prostredí.

 

Prosíme Vás, aby ste pre potvrdenie Vašej osobnej účasti na tomto slávnostnom podujatí klikli na priložený link a vyplnili formulár, a to v termíne do 18.10.2019.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSuXDnpa35p10SY2wdFsOeQr6sKF3v8e9lNA0s4QsvkNOCSQ/viewform

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kolektív Katedry cestovného ruchu

 

Platobné informácie

Vložné na konferenciu: 20,- EUR

Príjemca: Ekonómia (občianske združenie)
Variabilný symbol: 3019
IBAN: SK35 0900 0000 0003 0110 0662       BIC: GIBASKBX
Číslo bankového účtu: SLSP 0301100662/0900

Do správy pre prijímateľa uveďte priezvisko a meno účastníka konferencie.

Profily prednášajúcich.pdf (18. 10. 2019 15:07:10)
CR v konkurencom prostredi_program.pdf (16. 10. 2019 14:07:48)
Tourism in a competitive environment_program.pdf (16. 10. 2019 14:07:42)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Gajdošík Tomáš