Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Akreditovné študijné programy


Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2018/2019

 

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

EF

cestovný ruch

D

Bc.

3

Banská Bystrica

100

EF

ekonomika a manažment podniku

D

Bc.

3

Banská Bystrica

100

EF

ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

D

Bc.

3

Banská Bystrica

30

EF manažment D Bc. 3 Poprad 40

EF

financie, bankovníctvo a investovanie

D

Bc.

3

Banská Bystrica

100

EF

teritoriálny manažment

D

Bc.

3

Banská Bystrica

30

EF

verejná ekonomika a manažment

D

Bc.

3

Banská Bystrica

30

Spolu Bc. denné

430

EF

ekonomika a manažment podniku

E

Bc.

4

Banská Bystrica

40

EF

manažment

E Bc. 4 Poprad 30

Spolu Bc. externé

70


Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 3. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia