Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Akreditovné študijné programy


Akreditované študijné programy ponúkané Ekonomickou fakultou v akademickom roku 2019/2020

 

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

Cestovný ruch

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

100

Ekonomika a manažment podniku

denná Bc.

3

Banská Bystrica

100

Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

30

Manažment denná Bc. 3 Poprad 40

Financie, bankovníctvo a investovanie

denná Bc.

3

Banská Bystrica

100

Teritoriálny manažment

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

30

Verejná ekonomika a manažment

denná

Bc.

3

Banská Bystrica

30

Spolu Bc. denné        

430

Ekonomika a manažment podniku

externá

Bc.

4

Banská Bystrica

40

Manažment

externá Bc. 4 Poprad 30
Spolu Bc. externé        

70


Absolventi bakalárskeho štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.").

 

Prihláška na baklárske štúdium

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 22. 2. 2019 | Aktualizoval: Administrátor