Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Akreditovné študijné programy

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018.


Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2017/2018

Fakulta
Študijný program
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Dĺžka štúdia
Miesto štúdia
Plán prijatia
EF
Cestovný ruch
D
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF
Ekonomika a manažment podniku
D
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF
Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku
D
Bc.
3
Banská Bystrica
30
EF Manažment D Bc. 3 Poprad 40
EF
Financie, bankovníctvo a investovanie
D
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF
Teritoriálny manažment
D
Bc.
3
Banská Bystrica
30
EF
Verejná ekonomika a manažment
D
Bc.
3
Banská Bystrica
30
Spolu Bc. denné
430
EF
Ekonomika a manažment podniku
E
Bc.
4
Banská Bystrica
40
EF

Manažment

E Bc. 4 Poprad 30
EF
Financie, bankovníctvo a investovanie
E
Bc.
4
Banská Bystrica
20
Spolu Bc. externé
90


Absolventi získajú prvý stupeň vysokoškolského vzdelania – akademický titul bakalár (Bc.).

EF_UMB_Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2017_2018_v_SJ.pdf (26. 9. 2016 9:14:11)
EF_UMB_Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2017_2018_v_AJ.pdf (26. 9. 2016 9:14:07)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 9. 2016 | Aktualizoval: Horvátová Lucia