Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Akreditovné študijné programy


Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2018/2019

Fakulta
Študijný program
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Dĺžka štúdia
Miesto štúdia
Plán prijatia
EF
cestovný ruch
D
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF
ekonomika a manažment podniku
D
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku
D
Bc.
3
Banská Bystrica
30
EF manažment D Bc. 3 Poprad 40
EF
financie, bankovníctvo a investovanie
D
Bc.
3
Banská Bystrica
100
EF
teritoriálny manažment
D
Bc.
3
Banská Bystrica
30
EF
verejná ekonomika a manažment
D
Bc.
3
Banská Bystrica
30
Spolu Bc. denné
430
EF
ekonomika a manažment podniku
E
Bc.
4
Banská Bystrica
40
EF

manažment

E Bc. 4 Poprad 30
Spolu Bc. externé
70


Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul bakalár (v skratke Bc.).


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia