Úvod > Študent >

Študentská vedecká pomocná sila

V priložených súboroch nájdete:

- smernicu S-02-19 o pravidlách pre obsadzovanie pozícií študentských vedeckých pomocných síl na EF UMB v Banskej Bystrici

- ponuky na obsadenie pozícií VPS na akademický rok 2019/2020

- formulár prihllášky na VPS - termín podania 25. 9. 2019

Ponuky na obsadenie pozícií VPS.pdf (2. 9. 2019 7:50:01)
Prihláška VPS.docx (2. 9. 2019 7:49:05)
S-02-19 smernica VPS.pdf (2. 9. 2019 7:48:50)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 9. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela