Úvod > Študent >

Študentská vedecká pomocná sila

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje od akademického roka 2018/2019 projekt študentských vedeckých pomocných síl (VPS).

O pravidlách pre obsadzovanie pozícií VPS hovorí smernica EF UMB S-04-19

Na základe zverejnenej ponuky na obsadenie pozície VPS je možné podať prihlášku spolu s motivačným listom a vyjadrením tútora. 

PONUKY na VPS v AR 2020/2021

PRIHLÁŠKA - formulár

Obsadenie pozícií VPS na príslušný akademický rok schvaľuje grémium dekana fakulty.

 

Dôležité termíny:

31. 7.     podklady vedúcich pracovísk prodekanovi VVČ

11. 9.     zverejnenie ponuky na obsadenie VPS

25. 9.     podanie prihlášky (+motivačný list a vyjadrenie tútora)

30. 9.     zverejnenie výsledkov výberového konania


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela