Úvod > Študent >

Študentská vedecká pomocná sila

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje od akademického roka 2018/2019 projekt študentských vedeckých pomocných síl (VPS).

O pravidlách pre obsadzovanie pozícií VPS hovorí smernica S-04-19.

Na základe zverejnenej ponuky na obsadenie pozície VPS v AR 2019/2020 boli do 25. 9. 2019 prijaté prihlášky na obsadenie VPS.

Grémium dekana fakulty dňa 30. 9. 2019 schválilo obsadenie pozícií VPS na AR 2019/2020.

S-04-19 smernica VPS.pdf (15. 11. 2019 6:11:58)
Obsadenie pozícií VPS 2019_2020.pdf (1. 10. 2019 13:18:39)
Prihláška VPS.docx (2. 9. 2019 7:49:05)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 11. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela