Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Akreditované študijné programy


Akreditované študijné programy ponúkané Ekonomickou fakultou UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2019/2020:

Fakulta

Študijný program

Forma štúdia

Stupeň štúdia

Dĺžka štúdia

Miesto štúdia

Plán prijatia

EF

ekonomika a riadenie cestovného ruchu

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

80

EF

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

100

EF

marketingový manažment podniku

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

30

EF

marketingový manažment podniku
v anglickom jazyku

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

20

EF

financie, bankovníctvo a investovanie

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

90

EF

financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

20

EF

teritoriálne štúdia

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

25

EF

ekonomika verejného sektora

denná

Ing.

2

Banská Bystrica

25

EF podnikové manažérske systémy denná Ing. 2 Poprad 25

Spolu Ing. denné

415

EF

ekonomika a manažment malých a stredných podnikov

externá

Ing.

3

Banská Bystrica

50

EF podnikové manažérske systémy externá Ing. 3 Poprad 20

Spolu Ing. externé

70

 Absolventi inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke "Ing.").

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 10. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia