Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Akreditované študijné programy

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 1361/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2017/2018.

Na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

doručeného dňa 22-05-2017

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici dodatočne ponúka štúdium

inžinierskeho študijného programu PODNIKOVÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY

v študijnom odbore ekonomika a manažment podniku s miestom štúdia v POPRADE.

Študijný program Forma štúdia Stupeň štúdia Dĺžka štúdia Miesto štúdia Plán prijatia
podnikové manažérske systém denná Ing. 2 Poprad 60
podnikové manažérske systémy externá Ing. 3 Poprad 40

Termín podania prihlášky: do 24. júla 2017


Podnikové manažérske systémy - Možnosti a podmienky prijatia (v slovenskom jazyku)

Podnikové manažérske systémy - Možnosti a podmienky prijatia (v anglickom jazyku)

 

Akreditované študijné programy ponúkané fakultou v akademickom roku 2017/2018

Fakulta
Študijný program
Forma štúdia
Stupeň štúdia
Dĺžka štúdia
Miesto štúdia
Plán prijatia
EF
Ekonomika a riadenie cestovného ruchu
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
80
EF
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
100
EF
Marketingový manažment podniku
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
40
EF
Marketingový manažment podniku v anglickom jazyku
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
30
EF
Financie, bankovníctvo a investovanie
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
100
EF
Financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
20
EF
Teritoriálne štúdia
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
30
EF
Ekonomika verejného sektora
denná
Ing.
2
Banská Bystrica
30
Spolu Ing. denné
430
EF
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
externá
Ing.
3
Banská Bystrica
80
Spolu Ing. externé
80
 

 

Absolventi získajú druhý stupeň vysokoškolského vzdelania – akademický titul inžinier (Ing.).

 

EF_UMB_Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2017_2018_v_SJ.pdf (26. 9. 2016 9:14:45)
EF_UMB_Moznosti a podmienky prijatia na studium v AR 2017_2018_v_AJ.pdf (26. 9. 2016 9:14:41)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 5. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia