KFU v slzách po nečakanej smrti Mateja Medveďa

Medved_a.jpg

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás  25. 7. 2020 náhle opustil  Bc. Matej Medveď, študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu  Financie, bankovníctvo a investovanie na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Reprezentoval nielen SR vo svojej obľúbenej športovej disciplíne, ale aj úspešnú  generáciu mladých začínajúcich  finančníkov.  Budeme si ho pamätať ako charakterného človeka, zodpovedného  študenta s jeho pozitívnym a slušným prístupom k plneniu povinností a na tohtoročných obhajobách diplomových prác nám všetkým bude veľmi chýbať.  Vyjadrujeme úprimnú sústrasť smútiacej rodine. Česť jeho pamiatke. 

 

Pedagógovia Katedry financií a účtovníctva EF UMB v Banskej Bystrici a vyučujúci na programe financie, bankovníctvo a investovanie  


Za obsah zodpovedá: Vedúci KFÚ | Aktualizoval: Vedúci KFÚ